Etikett: Saas

Saas (Software as a Service) är en typ av molntjänster där program levereras som en tjänst. Det är en ny modell för distribution och användning av programvara som lovar att förändra hur programvara köps, säljs och används. Saas gör det möjligt för användare att få tillgång till och använda program från en avlägsen plats utan att behöva installera och hantera programmen på sina egna datorsystem. Detta ger flera fördelar, bland annat lägre initiala kostnader, förenklad administration och ökad säkerhet.

Hello Västerås!Hello Västerås!

I Västerås finns ett stort antal techföretag inom allt från webbutveckling och tjänsteutveckling till tillverkning av robotar och batterier. På den här webbplatsen kommer jag samla alla dessa företag för att få en bra överblick om de företag som finns och vad de pysslar med. På sikt kommer jag även bjuda

Tech