Etikett: Foodtech

Food tech är en sektor av den tekniska industrin som fokuserar på utveckling av teknik och tjänster med anknytning till livsmedel. Det kan handla om allt från livsmedelsproduktion och bearbetning till leverans och konsumtion av livsmedel. Food tech har exploderat i popularitet under de senaste åren, eftersom allt fler människor blir intresserade av hur tekniken kan användas för att förbättra livsmedelssystemet. Några av de mest populära områdena inom livsmedelstekniken är bland teknik som förbättrar skördarna, gör jordbruket effektivare eller bidrar till att minska jordbrukets inverkan på miljöns samt teknik som förbättrar matens kvalitet och säkerhet, effektiviserar livsmedelsproduktionen eller minskar mängden avfall som genereras av livsmedelsindustrin.

Hello Västerås!Hello Västerås!

I Västerås finns ett stort antal techföretag inom allt från webbutveckling och tjänsteutveckling till tillverkning av robotar och batterier. På den här webbplatsen kommer jag samla alla dessa företag för att få en bra överblick om de företag som finns och vad de pysslar med. På sikt kommer jag även bjuda

Tech