Etikett: Cyber security

IT-säkerhet är en metod för att skydda elektronisk information genom att minska informationsrisker och sårbarheter. Informationsrisker kan vara obehörig åtkomst, användning, avslöjande, avlyssning eller förstörelse av data. Data kan omfatta, men är inte begränsat till, konfidentiell information från företag eller enskilda användare. IT-säkerhetslösningar strävar efter att skydda information genom att använda en rad olika metoder, bland annat brandväggar, lösenord och kryptering.

Hello Västerås!Hello Västerås!

I Västerås finns ett stort antal techföretag inom allt från webbutveckling och tjänsteutveckling till tillverkning av robotar och batterier. På den här webbplatsen kommer jag samla alla dessa företag för att få en bra överblick om de företag som finns och vad de pysslar med. På sikt kommer jag även bjuda

Tech