Etikett: Cleantech

Cleantech är tillämpningen av teknik i syfte att skydda och bevara miljön. Detta omfattar teknik för övervakning, sanering och återställande av miljön. Miljöteknik kan användas för att mildra effekterna av föroreningar eller för att förhindra att miljöskador uppstår. Den kan också användas för att återvinna material och minska energiförbrukningen. Det finns många olika typer av cleantech, var och en med sina unika fördelar och nackdelar. Några av de vanligaste typerna är vattenrening, luftrening, avfallshantering och förnybar energi. Var och en har sina egna för- och nackdelar, så det är viktigt att välja rätt typ av miljöteknik för varje enskilt projekt.

Hello Västerås!Hello Västerås!

I Västerås finns ett stort antal techföretag inom allt från webbutveckling och tjänsteutveckling till tillverkning av robotar och batterier. På den här webbplatsen kommer jag samla alla dessa företag för att få en bra överblick om de företag som finns och vad de pysslar med. På sikt kommer jag även bjuda

Tech